30 câu nói, trích dẫn truyền cảm hứng trong các tác phẩm của Roald Dahl


Trích Dẫn Hay | 11/04/2024 17:47| Minh Hằng

Lượt xem: 245

Những câu nói truyền cảm hứng của Roald Dahl

Qua lời Roald Dahl, chúng ta được nhắc nhở rằng vẻ đẹp thật sự không đến từ việc trông ra sao, mà từ những suy nghĩ và cảm xúc tích cực mà chúng ta nuôi dưỡng trong tâm hồn. Đó là thông điệp đầy cảm hứng mà Blog sách hay của Nhà sách trực tuyến Pibook.vn mong muốn chia sẻ với cộng đồng đọc giả.

1. "Somewhere inside all of us is the power to change the world." ~ Roald Dahl

Tạm dịch: "Đâu đó bên trong mỗi chúng ta đều có sức mạnh để thay đổi thế giới."

Những câu nói truyền cảm hứng của Roald Dahl

2. "If you are going to get anywhere in life you have to read a lot of books." ~ Roald Dahl

Tạm dịch: "Nếu bạn muốn đi đến đâu đó trong cuộc sống, bạn phải đọc rất nhiều sách."

3. "We make realities out of our dreams and dreams out of our realities. We are the dreamers of the dream." ~ Roald Dahl

Tạm dịch: "Chúng ta tạo nên hiện thực từ giấc mơ và giấc mơ từ hiện thực của mình. Chúng ta là những người mộng mơ trong giấc mơ."

4. "There is no place I know that compares to pure imagination." ~ Roald Dahl

Tạm dịch: "Không có nơi nào tôi biết có thể sánh được với trí tưởng tượng thuần khiết."

5. "The more risks you allow your children to make, the better they learn to look after themselves." ~ Roald Dahl

Tạm dịch: "Càng cho phép con cái của bạn mạo hiểm, chúng càng học cách tự bảo vệ mình tốt hơn."

6. "Having power is not nearly as important as what you choose to do with it." ~ Roald Dahl

Tạm dịch: "Có quyền lực không quan trọng bằng việc bạn chọn làm gì với nó."

7. "When you're old enough to write a book for children, by then you'll have become a grown up and have lost all your jokeyness. Unless you're an undeveloped adult and still have an enormous amount of childishness in you." ~ Roald Dahl

Tạm dịch: "Khi bạn đủ tuổi để viết một cuốn sách cho trẻ em, lúc đó bạn đã trở thành người lớn và mất đi hết sự hài hước. Trừ khi bạn là một người lớn chưa phát triển hết và vẫn giữ được rất nhiều sự trẻ thơ trong mình."

8. "The life of a writer is absolute hell compared to the life of a businessman." ~ Roald Dahl

Tạm dịch: "Cuộc sống của một nhà văn là địa ngục tuyệt đối so với cuộc sống của một doanh nhân."

Trích dẫn hay đầy ý nghĩa trong các tác phẩm của Roald Dahl

Trong từng trang sách của Roald Dahl, ẩn chứa là một vũ trụ phép thuật, nơi lời nói có thể biến chuyển thành những hiện thực kỳ diệu. Từ những chuyến phiêu lưu trong nhà máy sô-cô-la đến những cuộc gặp gỡ với người khổng lồ thân thiện, Dahl đã dệt nên những bức tranh từ ngữ đầy màu sắc và ý nghĩa.

9. "If you have good thoughts they will shine out of your face like sunbeams and you will always look lovely." ~ (James and the Giant Peach - Roald Dahl)

Tạm dịch: "Nếu bạn có những suy nghĩ tốt đẹp, chúng sẽ tỏa sáng trên khuôn mặt bạn như những tia nắng mặt trời và bạn sẽ luôn luôn trông xinh đẹp." ~ (James và Quả Đào Khổng Lồ)

Trích dẫn hay đầy ý nghĩa trong các tác phẩm của Roald Dahl

10. "And above all, watch with glittering eyes the whole world around you because the greatest secrets are always hidden in the most unlikely places. Those who don't believe in magic will never find it." ~ (The Missing Golden Ticket and Other Splendiferous Secrets - Roald Dahl)

Tạm dịch: “Và trên hết, hãy nhìn ngắm thế giới xung quanh bạn bằng đôi mắt lấp lánh vì những bí mật vĩ đại nhất luôn được giấu kín ở những nơi không ai ngờ tới. Những ai không tin vào phép màu sẽ không bao giờ tìm thấy nó." ~ (Tấm Vé Vàng Bị Mất và Những Bí Mật Kỳ Diệu Khác)

11. "Those who don't believe in magic will never find it." ~ (The Missing Golden Ticket and Other Splendiferous Secrets - Roald Dahl)

Tạm dịch: "Những ai không tin vào phép màu sẽ không bao giờ tìm thấy nó." ~ (Tấm Vé Vàng Bị Mất và Những Bí Mật Kỳ Diệu Khác)

12. "I think probably kindness is my number one attribute in a human being. I'll put it before any of the things like courage or bravery or generosity or anything else." ~ (The Roald Dahl Treasury -  Roald Dahl)

Tạm dịch: "Tôi nghĩ có lẽ lòng tốt là phẩm chất quan trọng nhất ở một con người. Tôi sẽ đặt nó lên trên tất cả những phẩm chất khác như can đảm, dũng cảm, hào phóng hay bất cứ điều gì."~ (Bảo Tàng Roald Dahl)

13. "A life is made up of a great number of small incidents, and a small number of great ones." ~ (Going Solo - Roald Dahl)

Tạm dịch: "Một cuộc đời được tạo nên từ rất nhiều sự kiện nhỏ nhặt và một số ít sự kiện lớn lao." ~ (Tự Thân Vận Động)

14. "A little magic can take you a long way." ~ (Charlie and the Chocolate Factory - Roald Dahl)

Tạm dịch: "Một chút phép màu có thể đưa bạn đi xa lắm." ~ (Charlie và Nhà Máy Sô-cô-la)

15. "A little nonsense now and then is relished by the wisest men." ~ (Charlie and the Great Glass Elevator - Roald Dahl)

Tạm dịch: “Đôi khi, những người khôn ngoan nhất lại hứng thú với những điều nhảm nhí nhất.” (Charlie Và Chiếc Tháng Máy Bằng Kính)

16. "A person who has good thoughts cannot ever be ugly. You can have a wonky nose and a crooked mouth and a double chin and stick-out teeth, but if you have good thoughts they will shine out of your face like sunbeams and you will always look lovely." ~ (James and the Giant Peach - Roald Dahl)

Tạm dịch: “Một người có ý nghĩ tốt thì không bao giờ xấu. Bạn có thể có một cái mũi vẹo, một cái miệng vẹo, một chiếc cằm chẻ và hàm răng khấp khểnh, nhưng nếu bạn có những ý nghĩ tốt thì chúng sẽ khiến khuôn mặt của bạn sáng bừng lên như đang tỏa ra những tia nắng, và bạn sẽ luôn trông thật đáng yêu.” (James và Quả Đào Khổng Lồ)

17. "Kindness - that simple word. To be kind - it covers everything, to my mind. If you're kind that's it." ~ (The Roald Dahl Treasury - Roald Dahl)

Tạm dịch: "Lòng tốt - từ ngữ giản dị ấy. Để mà lòng tốt - nó bao hàm mọi thứ, theo tôi nghĩ. Nếu bạn tốt bụng, đó là tất cả." ~ (Bảo Tàng Roald Dahl)

18. "Watch with glittering eyes the whole world around you." ~ (The Missing Golden Ticket and Other Splendiferous Secrets - Roald Dahl)

Tạm dịch: "Hãy nhìn ngắm thế giới xung quanh bạn bằng đôi mắt lấp lánh." ~ (Tấm Vé Vàng Bị Mất và Những Bí Mật Kỳ Diệu Khác)

19. "Don't gobblefunk around with words." ~ (The BFG - Roald Dahl)

Tạm dịch: "Đừng nghịch ngợm với từ ngữ." ~ (BFG - Người Khổng Lồ Thân Thiện)

20. "It's impossible to make your eyes twinkle if you aren't feeling twinkly yourself" ~ (Danny the Champion of the World - Roald Dahl)

Tạm dịch: "Không thể làm đôi mắt bạn lấp lánh nếu bạn không cảm thấy lấp lánh trong chính mình" ~ (Danny, Nhà Vô Địch Thế Giới)

21. "And don’t worry about the bits you can’t understand. Sit back and allow the words to wash around you, like music." ~ (Charlie and the Great Glass Elevator - Roald Dahl)

Tạm dịch: "Và đừng lo lắng về những phần bạn không hiểu. Hãy ngồi xuống và để cho những lời nói cuốn bạn đi, như thể chúng là âm nhạc."~ (Charlie và Chiếc Thang Máy Kính)

22. "The greatest secrets are always hidden in the most unlikely places." ~ (Billy and the Minpins - Roald Dahl)

Tạm dịch: "Những bí mật vĩ đại nhất luôn được giấu kín nơi những chỗ không ai ngờ tới nhất."~ (Billy và Những Người Bạn Nhỏ)

23. "So, please, oh please, we beg, we pray, go throw your TV set away, and in its place you can install, a lovely bookcase on the wall." ~ (Charlie and the Chocolate Factory - Roald Dahl)

Tạm dịch: "Vậy nên, xin bạn, oh xin bạn, chúng tôi khẩn cầu, chúng tôi cầu nguyện, hãy vứt bỏ chiếc TV của bạn đi, và thay vào đó, bạn có thể lắp một kệ sách xinh đẹp lên tường."~ (Charlie và Nhà Máy Sô-cô-la)

24. "No book ever ends, when it's full of your friends." ~ (The Giraffe and the Pelly and Me - Roald Dahl)

Tạm dịch: "Không cuốn sách nào kết thúc cả, khi nó chứa đầy bạn bè của bạn." ~ (Hươu Cao Cổ, Chim Bồ Nông và Tôi)

25. "It doesn't matter who you are or what you look like, so long as somebody loves you." ~ (The Witches - Roald Dahl)

Tạm dịch: "Không quan trọng bạn là ai hoặc trông bạn như thế nào, miễn là có người yêu bạn." ~ (Phù Thủy, Phù Thủy)

26. "The secret of life', he said, 'is to become very very good at somethin' that's very very 'ard to do." ~ (The Wonderful Story of Henry Sugar - Roald Dahl)

Tạm dịch: Bí mật của cuộc sống," ông ấy nói, "là trở nên giỏi giang thực sự ở việc gì đó rất rất 'khó làm." ~ (Câu Chuyện Kì Diệu về Henry Sugar)

27. "A person is a fool to become a writer. His only compensation is absolute freedom." ~ (Boy: Tales of Childhood - Roald Dahl)

Tạm dịch: "Một người là kẻ ngốc khi trở thành một nhà văn. Điều bù đắp duy nhất của anh ta là tự do tuyệt đối." ~ (Những Ngày Xưa Yêu Dấu)

Trích dẫn hay đầy ý nghĩa trong các tác phẩm của Roald Dahl

28. “Most of the really exciting things we do in our lives scare us to death. They wouldn’t be exciting if they didn’t.” ~ (Danny the Champion of the World - Roald Dahl)

Tạm dịch: “Hầu hết những điều thực sự thú vị mà chúng ta làm trong cuộc sống đều khiến chúng ta sợ hãi. Nếu không, chúng chẳng thú vị chút nào.” (Danny, Nhà Vô Địch Thế Giới)

29. “I began to realize how important it was to be an enthusiast  in life. He taught me that if you are interested in something, matter what it is, go at it at full speed ahead. Embrace it with both arms, hug it, love it and above all become passionate about it.” ~ (My Uncle Oswald – Roald Dahl)

Tạm dịch: “Tôi bắt đầu nhận ra việc sống với niềm đam mê quan trọng đến nhường nào. Bác đã dạy tôi rằng nếu quan tâm đến bất cứ điều gì trên đời, hãy tiến hết tốc lực về phía trước để ôm lấy nó, bằng cả hai tay, yêu nó và đam mê nó.” (Chú Tôi Oswald)

30. "Nowadays you can go anywhere in the world in a few hours, and nothing is fabulous any more." ~ (Boy: Tales of Childhood - Roald Dahl)

Tạm dịch: "Ngày nay bạn có thể đi bất cứ đâu trên thế giới trong vài giờ, và không có gì còn thần diệu nữa." ~ (Những Ngày Xưa Yêu Dấu)

Tổng hợp: Minh Hằng

Bài viết liên quan
80 câu nói để đời khơi gợi cảm hứng sống của Victor Hugo
80 câu nói để đời khơi gợi cảm hứng sống của Victor Hugo

27/04/2024 16:44Minh Ngọc

Victor Hugo không chỉ là một biểu tượng của văn học Pháp với các tác phẩm như "Thằng gù nhà…

Xem tiếp
Triết lý sống đẹp: 40+ câu trích dẫn truyền cảm hứng của Marcus Aurelius
Triết lý sống đẹp: 40+ câu trích dẫn truyền cảm hứng của Marcus Aurelius

24/04/2024 15:19Thanh Nhã

Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu sắc hơn về triết học Khắc kỷ và cách sống một cuộc sống tốt…

Xem tiếp
Từ trang sách đến trí tuệ: 40 nhà văn nổi tiếng chia sẻ quan điểm về việc đọc sách
Từ trang sách đến trí tuệ: 40 nhà văn nổi tiếng chia sẻ quan điểm…

22/04/2024 23:54Thanh Nhã

Trong thế giới của những trang sách, mỗi câu chữ không chỉ giải trí mà còn là nguồn cảm hứng…

Xem tiếp
11 Bài học sâu sắc từ tác phẩm thiếu nhi của Roald Dahl
11 Bài học sâu sắc từ tác phẩm thiếu nhi của Roald Dahl

16/04/2024 18:05Minh Hằng

Roald Dahl, một trong những nhà văn thiếu nhi hàng đầu thế giới, đã để lại cho chúng ta không…

Xem tiếp
50+ Câu trích dẫn bất hủ từ những tác phẩm văn học nổi tiếng
50+ Câu trích dẫn bất hủ từ những tác phẩm văn học nổi tiếng

09/03/2024 01:07Thanh Nhã

Cùng Blog sách hay điểm lại hơn 50 câu trích dẫn không thể nào quên từ các tác phẩm văn…

Xem tiếp
Tập trung để bứt phá: 3 bài học quý báu từ 'Sức mạnh của tập trung'
Tập trung để bứt phá: 3 bài học quý báu từ 'Sức mạnh của tập…

16/01/2024 01:02Thanh Nhã

Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao, dù đầy hứng khởi và quyết tâm, chúng ta vẫn thường thất…

Xem tiếp
70 trích dẫn hay, câu nói của Friedrich Nietzsche đáng nhớ nhất
70 trích dẫn hay, câu nói của Friedrich Nietzsche đáng nhớ nhất

14/01/2024 07:44Thanh Nhã

Friedrich Nietzsche, với tư duy sắc bén và phong cách biểu đạt đầy chiều sâu, đã để lại một di…

Xem tiếp
Thúc đẩy động lực: 50 câu nói, trích dẫn về học tập mở lối phát triển bản thân
Thúc đẩy động lực: 50 câu nói, trích dẫn về học tập mở lối phát…

12/01/2024 00:22Thanh Nhã

Hãy để nguồn cảm hứng từ những tâm hồn vĩ đại thắp sáng con đường học vấn của bạn! Chúng…

Xem tiếp
Đột phá thành công: 3 bài học rút ra từ cuốn sách 'Kẻ khôn đi lối khác’
Đột phá thành công: 3 bài học rút ra từ cuốn sách 'Kẻ khôn đi…

03/01/2024 23:30Thanh Nhã

Qua cuốn sách này, chúng ta có thể học hỏi được ba bài học quý giá, giúp mở ra "cánh…

Xem tiếp
10 Bài học từ cuốn sách 'Những kẻ xuất chúng' giúp bạn phá vỡ mọi giới hạn
10 Bài học từ cuốn sách 'Những kẻ xuất chúng' giúp bạn phá vỡ mọi…

28/12/2023 23:57Thanh Nhã

Trong cuộc hành trình khám phá bí mật của sự thành công, cuốn sách "Những kẻ xuất chúng" của Malcolm…

Xem tiếp
Xem nhiều nhất

Cùng tác giả